Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8437 – Stadler Rail/ÖBB-TS/Stadler Linz JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES. )