Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät urheilun taloudellisesta ulottuvuudesta ja sen sosioekonomisista hyödyistä