Kommissionens förordning (EU) 2017/645 av den 5 april 2017 om rättelse av den lettiska språkversionen av förordning (EG) nr 152/2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder (Text av betydelse för EES. )$