/* */

Kirjallinen kysymys P-6711/08 esittäjä(t): Frank Vanhecke (NI) komissiolle. Yhteisön varojen käyttö Belgiassa