Kommissionens forordning (EØF) nr. 891/91 af 10. april 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 1589/87 om interventionsorganernes opkøb af smør ved licitation