SKRIFTLIG FORESPØRGSEL P-1358/00 af Francesco Musotto (PPE-DE) til Kommissionen. Ødelæggelser som følge af vedvarende tørke på Sicilien.