Prodotti mediċinali — Lista ta’ awtorizzazzjonijiet tal-kummerċjalizzazzjoni mogħtija mill-Istati taż-ŻEE-EFTA għat-tieni nofs tas-sena 2019 2020/C 308/06 Sottokumitat I dwar il-moviment liberu tal-merkanzija Għall-attenzjoni tal-Kumitat Konġunt taż-ŻEE