Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení ze dne 26. června 2020 k návrhu rozhodnutí ve věci č. 71480 – Telenor 2020/C 292/04