Nariadenie Komisie (ES) č. 294/2006 zo 17. februára 2006 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 3. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005