Zadeva C-167/20 P: Pritožba, ki jo je 22. aprila 2020 vložil WD zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 12. februarja 2020 v zadevi T-320/18, WD/EFSA