Vec C-167/20 P: Odvolanie podané 22. apríla 2020: WD proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 12. februára 2020 vo veci T-320/18, WD/EFSA