Kawża C-167/20 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ April 2020 minn WD mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla) fit-12 ta’ Frar 2020 fil-Kawża T-320/18, WD vs EFSA