Lieta C-167/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 22. aprīlī WD iesniedza par Vispārējās tiesas (septītās palāta) 2020. gada 12. februārī pasludināto spriedumu lietā T-320/18, WD/EFSA