Kohtuasi C-167/20 P: WD 22. aprillil 2020. aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 12. veebruari 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-320/18: WD versus EFSA