Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1014, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)