Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Domstolens Dom af 23. september 2003. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forenede Kongerige. # Traktatbrud - manglende gennemførelse for så vidt angår Gibraltar af direktiv 67/548/EØF og 87/18/EØF (vedrørende farlige kemiske stoffer), 93/12/EØF (vedrørende flydende brændstoffer), 79/113/EØF, 84/533/EØF, 84/534/EØF, 84/535/EØF, 84/536/EØF, 84/537/EØF, 84/538/EØF, 86/594/EØF og 86/662/EØF (vedrørende støjemissioner), 94/62/EF (vedrørende emballageaffald) og 97/35/EF (vedrørende udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer). # Sag C-30/01. TITJUR