Věc C-144/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. února 2019 společností Lupin Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-680/14, Lupin v. Komise