Mål C-379/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bihor (Rumänien) den 14 maj 2019 — brottmål mot IG, JH, KI, LJ