Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1263 af 10. september 2020 om godkendelse af aktivstoffet natriumhydrogencarbonat som lavrisikostof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst)