Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9282 — HCL Technologies/Certain IBM Assets) (Text av betydelse för EES) 2020/C 344/02