Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1512 af 10. oktober 2018 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2018) 6761) (EØS-relevant tekst.)