Asia F-42/12: Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 4.5.2016 – Bouvret v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Ennen unionin palvelukseen astumista kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutetut eläkeoikeudet — Siirto unionin eläkejärjestelmään — Uusiin yleisiin täytäntöönpanosäännöksiin perustuva hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus, jonka asianomainen on hyväksynyt — Oikeudenkäyntiväite — Epäedullisen toimen käsite — Työjärjestyksen 83 artikla)