2010 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 836/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti