Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα E. Sharpston της 19ης Δεκεμβρίου 2019.