Stanovisko generální advokátky E. Sharpston přednesené dne 19. prosince 2019.