Soovitus: NÕUKOGU OTSUS Euroopa 2015. aasta kultuuripealinna nimetamise kohta Tšehhi Vabariigis