Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на „Европейска столица на културата“ за 2015 г. в Чешката република