Ehdotus neuvoston päätös Euroopan talousyhteisön ja Kiinan kansantasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevaa sopimusta sekä Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan kahdenvälisen MFA-sopimuksen soveltamisalaan kuulumattomien tekstiilituotteiden kauppaa koskevaa 19 päivänä tammikuuta 1995 parafoitua sopimusta muuttavan Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan 19 päivänä toukokuuta 2000 Pekingissä parafoidun kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta