Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1031, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2020, bentsoehapon hyväksymisestä lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Products Ltd, jota edustaa DSM Nutritional products Sp. Z o.o) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)