Mål T-512/19: Talan väckt den 18 juli 2019 — Del Valle Ruis m.fl mot Gemensamma resolutionsnämnden