asia T-512/19: Kanne 18.7.2019 — Del Valle Ruiz ym. v. SRB