Věc T-512/19: Žaloba podaná dne 18. července 2019 — Del Valle Ruiz a další v. SRB