KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI Sklandžiai veikiančios ir atsparios Šengeno erdvės strategija