Bilanțul UE-28 al alcoolului etilic pe anul 2014 [Întocmit la 24 septembrie 2015 în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) 2336/2003]