EL-28 etüülalkoholi bilanss 2014. aasta kohta (Koostatud 24. septembril 2015 vastavalt määruse (EÜ) nr 2336/2003 artiklile 2)