Баланс на етиловия алкохол в ЕС-28 за 2014 г. (изготвен на 24 септември 2015 г. съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 2336/2003)