Sag T-879/19: Rettens dom af 9. september 2020 — Sumol + Compal Marcas mod EUIPO — Jacob (Dr. Jacob’s essentials) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket Dr. Jacob’s essentials – det ældre internationale ordmærke COMPAL ESSENCIAL – de ældre nationale og internationale figurmærker FRUTA essencial, COMPAL essencial og Compal FRUTA essencial – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]