Věc T-879/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2020 – Sumol + Compal Marcas v. EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Dr. Jacob’s essentials – Starší mezinárodní slovní ochranná známka COMPAL ESSENCIAL – Starší národní a mezinárodní obrazové ochranné známky FRUTA essencial, Compal essencial a Compal FRUTA essencial – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)