Asia C-522/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.4.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Sparkasse Allgäu v. Finanzamt Kempten (Ennakkoratkaisupyyntö — Sijoittautumisvapaus — SEUT 49 artikla — Jäsenvaltion sääntely, jonka mukaan luottolaitosten on annettava veroviranomaisille tietoja kuolleiden asiakkaidensa varoista perintöveron kantamista varten — Kyseisen sääntelyn soveltaminen sellaisessa toisessa jäsenvaltiossa sijaitseviin sivuliikkeisiin, jossa pankkisalaisuus kieltää periaatteessa tällaisten tietojen toimittamisen)