ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού 2017/852 όσον αφορά τη χρήση υδραργύρου στα οδοντιατρικά αμαλγάματα και προϊόντα