Mål C-422/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 31 maj 2019 — Johannes Dietrich mot Hessischer Rundfunk