Asia C-743/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.10.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rēzeknes tiesa – Latvia) – LSEZ SIA ”Elme Messer Metalurgs” v. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (Ennakkoratkaisupyyntö – Rakennerahastot – Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – Asetus (EY) N:o 1083/2006 – 2 artiklan 7 alakohta – Sääntöjenvastaisuuden käsite – Unionin oikeuden säännöksen tai määräyksen rikkominen, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä – Euroopan unionin yleiselle talousarviolle aiheutunut vahinko – Tuensaajan ainoan liikekumppanin konkurssi)