Liste over de kompetente myndigheder, der har tilladelse til direkte søgning af data i anden generation af Schengeninformationssystemet, jf. artikel 31, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 46, stk. 8, i Rådets afgørelse 2007/533/RIA om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet