Seznam příslušných orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v Schengenském informačním systému druhé generace v souladu s čl. 31 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 a čl. 46 odst. 8 rozhodnutí Rady 2007/533/SVV o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace