Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1596 av den 21 september 2017 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tolfte delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080