Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1596 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w dwunastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080