Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1596, annettu 21 päivänä syyskuuta 2017, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdennessatoista osatarjouskilpailussa