Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1596, 21. september 2017, milles käsitletakse lõssipulbri madalaimat müügihinda rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 avatud hankemenetluse raames toimuvas kaheteistkümnendas osalises hankemenetluses