Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1596 ze dne 21. září 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvanácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080