2018 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/20, kuriuo patvirtinamas septintą kartą atnaujintas Makaronezijos biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2018) 8532)